Enhavo


0. Antaürimarkoj
Parto I: Fenomenologio de la Lingvo-orientigea instruado

1. Enordigo de la lingvo-orintigigta instruado(LOI) en la klerigspacon.
2. Unuaj observoj pri la efiko de LOI.
3. Legitimado de instruaômodeloj per la pruvo de ilia lernplirapidiga efiko. Idea apliko al Ilo kaj LOI
4. La informpsikologia modelo(organogramo)
5. La rekta metodo en LOI kaj en la Ilo-instruado al instruistoj
II Kibernetika modeligo
6. Lernprobabloj de vokabloj kaze de pasiva kaj (ankaü) aktiva lingvo-akiro.
7. La lernkurbo kaj ties teoria klarigo.
8. La informacio (la instruaô-"maso") kiel mezuro (ankaü) de la lernmalfacileco (la instruaô-"inerto").
9. La mezurado de la instruaôinformacio kaj de la lernprogreso
10. Limoj kaj kvalitmezuroj de la informaciprilaborado flanke de lernantoj. Dependeco de la aûo.
III. Klerigkibernetika teorio de la Lingo-Orientiga Instruado
11. Mezuroj de la rekta instrusituacia sukceso: kleriginkremento w, efikanco kaj malkoncizeco de LOI kaj de (persona aü enobjektigita) instruado de natursciencaj fakoj.
12. Mezuroj de la malrekta instrusukceso: manifesta kaj latenta transferoj.
13. Empiriaj rezultoj pri lernplifaciligo pro Lingvo-Orientiga Instruado
14. Konsekvencoj por la kursplanado: Rentabilitato kaj optimigo de la LingvoOrientiga Instruado.
15. La LOI en klerig- kaj lingvopolitika perspektivo: pri la politika senpotenco de la klerigscienco.
Registro

sama enkroeger@uni-paderborn.de