ENHAVO

Antaùparolo

1. Loko de interlingvistiko en la sciencoj

1.1. Lingvistiko

1.1.1. Difino kaj enhavo

1.1.2. Lingvo

1.1.3. Historio de lingvistiko

1.2. Interlingvistiko

1.2.1. Difinoj kaj objekto

1.2.2. Lokigo en la sciencoj

1.2.3. Interlingvistiko kaj kulturo

1.2.4. Interlingvistiko kaj semiotiko

1.2.5. Interlingvistiko kaj psikologio

1.2.6. Interlingvistiko kaj lingvopolitiko

1.2.7. Interlingvistiko kaj kibernetiko

1.2.8. Interlingvistiko kaj pedagogio

1.2.9. Interlingvistiko kaj sociologio

2. La internacia lingvosituacio

2.1. Etnolingvoj

2.2. Lingvonormigo en etnolingvoj

2.3. Lingvoj adaptitaj por internaciaj kontaktoj

2.4. Naturaj interlingvoj

2.4.1. Antikvaj lingvoj

2.4.2. Pighinoj kaj kreoloj

2.5. Eùropa multlingveco

3. Klasifikado kaj konstrukriterioj de planlingvoj

3.1. Klasifikado

3.2. Konstrukriterioj

4. Etapoj de la evoluo de interlingvistiko, historio de planlingvoj

4.1. Unuaj nesistemigitaj projektoj

4.2. Humanismo kaj filozofiaj lingvoj

4.3. De humanismo ghis Volapùk

4.4. La planlingvistika periodo - de Volapùk ghis estanteco

4.5. Nuntempa stato de interlingvistiko

5. Detala prezento de la plej sukcesintaj planlingvoj

5.1. Volapùk

5.2. ILo

5.3. Ido

5.4. Latino sine flehhione

5.5. Occidental

5.6. Novial

5.7. Interlingua

6. Praktika uzo de planlingvoj sur la ekzemplo de ILo

6.1. Perkomputila tradukado

6.2. Parolsintezo

6.3. Lingvoorientiga instruado


Fontoj kaj pliprofundiga literaturo