Enkonduko en interlingvistikon - demandaro

1) Kio estis baza fonto de Volapük kaj la regulo por ghia vortkreado?

2) Nomu almenaù 3 gravajn volapükistojn.

3) Kia estis baza ideo de Ido?

4) Kiu estis aùtoro de Latino sine flehhione kaj kio estis ghiaj bazaj principoj?

5) Kiuj estis aùtoroj de Occidental kaj Novial, kia estis ilia baza principo?

6) Kiu estis aùtoro de Interlingva, kia estas ghia baza principo kaj praktika uzo?