FONTOJ KAJ PLIPROFUNDIGA LITERATURO

Al 5. (Unuopaj planlingvoj)

trovighas detalaj indikoj che la jhus menciita Dulichenko, 1990. Pri lernolibroj, vortaroj kaj plua informaro rekomendindas literaturo listigita ekz. en bibliografia parto che Blanke, 1985. (vidu che 1.2.)

Pri Volapùk konsulteblas ekz. Schlejher, J. M.: Volapùk die Weltsprache, Iltis, Hildesheim 1982, 136 + 124 pagha, kun bibliografio de R. Haupenthal.

Pri Esperanto Waringhien, G., K. Kalocsajh: Plena analiza gramatiko de Esperanto, UEA, Rotterdam 1985, 599 pagha.

Pri Ido Carlevaro, T.: Eseo pri Ido, Studoj, La Chauhh-de-Fonds 1976

Pri Latino sine flehhione Peano, G.: De latino sine flehhione, Revista di mathematica 8/1903, p. 74 - 83.

Pri Occidental Wahl, E.: Occidental, Reval, Tallin 1925, 180 pagha.

Pri Novial Jespersen, O.: Eine internationale Sprache, Winter, Heidelberg 1928, 148 pagha.

Pri Interlingua Gopsill, F. P.: International Languages, a Matter for Interlingua, English Interlingua Union, Sheffield 1990, 277 pagha.