AKADEMIO INTERNACIA DE LA SCIENCOJ - SAN MARINO

Enkonduka lernolibro de interlingvistiko

Vera Barandovská - Frank

AKADEMIA LIBROSERVO
1995

ISBN 973-95604-6-8

© PDoc. Dr. habil. Vera Barandovská-Frank

Unua eldono- presita 1995 che Editura Universitatii, Sibiu-Hermannstadt (RO)

La retforma eldono: Aleksandra Trif


ANTAÙPAROLO

Tiu chi libro ne celas esti elcherpiga monografio pri interlingvistiko, sed la enkonduka lernolibro por chiuj, kiuj volas pri interlingvistiko aù koncize informighi, aù poste pli profunde studi ghin. Ne plu ekzistas duboj, ke ghi estas scienco kaj kiel tia ghi havas rajton esti studata. Pri la kompleta enhavo de studfako interlingvistiko tamen ne ankoraù regas unueco. Laù lokaj kondichoj kaj bezonoj, laù specialighoj de instruistoj ktp. Ghi ricevas individuajn karakterizilojn jen en Torino, jen en Budapeshto, jen en Berlino kaj alie. Char temas pri interdisciplina scienco, ghi ja povas esti utila ech por studentoj de pedagogio, psikologio, informadiko, sociologio, klerigteknologio kaj aliaj fakoj. Tiu chi lernolibro originale estis dedichita al studentoj de interlingvistiko en Sibiu-Hermannstadt, sed espereble ghi estos utila ankaù aliloke, ne nur por studentoj kun lingvistikaj antaùscioj. Chiukaze, kiel kompilintino mi estos aparte dankema al chiuj, kiuj pretas prijughi, prikritiki, pruvi kaj kompletigi ghian enhavon, precipe per tute konkretaj fakaj kontribuajhoj, kiuj ankoraù mankas chefe en la parto 1.2. Bona lernolibro ja apenaù povas esti verko de unu aùtoro, necesas multflanka kaj faka kolektivo, aparte en la scienco, por kiuj tiatipaj lernolibroj ankoraù ne ekzistas. Tial mi lanchas chi verketon esperante, ke en kunlaboro de ghiaj uzontoj eblos kompletigi bonkvalitan kaj utilan veran lernolibron.

PDoc.Dr. Vera Barandovská-Frank

Kleinenberger Weg 16

D - 33100 Paderborn